"וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה" (שמות פרק ג')

אני היא סיבת היותי

מאמר מאת מאמר מאת רפאל בר לב, ESIM צ'י קונג בירושלים:

אני היא סיבת היותי.
אינני זקוק לשום הצדקה או נימוק לקיומי!
עצם היותי היא סיבת היותי. ה"הצדקה" היחידה והנימוק היחידי שאני זקוק לו אם בכלל הינו, הנני ומשום כך אני.
עובדת היותי כאן, עכשיו, היא כל אשר אני.
עובדה זו שהנני, שאני כאן, היא כל אשר אני צריך לה והיא סיבת היותי. סיבת היותי היא היות, היות והנני. זו מהות קיומי, היות.
אינני צריך להוכיח דבר, אינני צריך לעמוד בשום קריטריונים, אינני צריך לעשות דבר, אינני צריך להיות מישהו או משהו כי אני כבר קיים והקיום הזה, אני, הוא שלם ומוחלט ואין בו חסר שאילולי כן לא הייתי, אבל אני הנני זאת אומרת אני שלם.

אני ומשום כך אינני זקוק לשום סיבה.

אני ומשום כך אינני זקוק לשום הוכחה.

אני ומשום כך הנני.

אני ומשום כך.

אני הוא כל אשר אני זקוק להיות.

אני הוא כל אשר אני צריך לו להיות.

אני הוא כל אשר נתבקשתי להיות.

אני הוא כל אשר הווה וקיים.

אני הוא כל אשר ישנו ונצחי.

אני!  אני!  אני!

אני לא זקוק לשום סיבה מאחר ואני כבר כאן.

אני לא זקוק לשום תרוץ מאחר ואני כבר כאן.

אני קיים ומשום כך אני קיים ואני כבר כאן.

היותי היא כל אשר אני זקוק לו.

היותי היא הדבר היחיד הקיים.

היותי היא זכותי המוחלטת ומשום כך הנני.

בגלל היותי – אני.

בגלל היותי – יש.

בהיותי היקום מתרחב.

בהיותי, כל אשר ישנו שלם. אם אני לא הייתי, כל אשר ישנו לא היה כל אשר ישנו, ודבר זה בלתי אפשרי. עד כדי כך מרכזי אני בבריאה ובכל אשר ישנו.
זו המרכזיות האמיתית של היותי בכל הבריאה הזו. הבריאה לא הייתה שלמה ללא היותי ומשום כך היותי נצחי ואיננו מוטל לעולם בספק. אני לא יכול שלא להיות, אינני יכול להפסיק להיות שאילו כן, הבריאה תהייה נעדרת ובֶּחֵסֵר ודבר זה בלתי אפשרי שיתקיים.
כל אשר ישנו לא יכול להיות, אפילו לא בגרגר אחד, פחות מכל אשר ישנו וזה בהכרח כולל את היותי.
וזו הסיבה היחידה להיותי, כי אני.

רפאל בר לב, ESIM צ'י קונג בירושלים.

 

חזרה למעלה