Metanoia – From the Competitive Mind to the Creative Mind

מטאנויה - מֵהַכָּרָה לָהַכָּרָה

מאמר מאת רפאל בר לב, ESIM צ'י קונג בירושלים:

Metanoia — an Ancient Greek word meaning:
"changing one's mind"

מפתח הזהב,  המפתח למסתורין של הקיום הינו: שינוי בהכרה – Metanoia.

מטאנויה מייצג מעבר מההכרה התחרותית לָהַכָּרָה היצירתית באדם.
במובנה העמוק מטאנויה הינה הרבה מעבר לשינוי דעה פריפריאלי, מטאנויה הינה לידתה של הכרה חדשה באדם.

ההכרה של האדם הינה חומר גלם המתמסר בקלות לעיצוב וללישה. הכרה בתכונה זו של התודעה פותחת דלת לאפשרויות שעד לאותו הרגע היו נסתרות מעין.

 במובנים רבים האפשרות להתקרב למצב הכרתי חדש ולא ידוע יכול להתרחש רק במידה והאדם מוכן מרצונו החופשי להיוולד מחדש. סיפורי עם, אגדות ומעשיות השזורים בפולקלור האנושי ופילוסופים לאורך כל ההיסטוריה האנושית, מְסַפְּרִים אודות אדם אחר.
אדם שבמובנים רבים שונה מזה המוכר לנו, אדם נהור, תבוני, מפותח רִגְשִׁית אינטלקטואלית ורוחנית. ניתן לראות שהמכנה המשותף בתיאורים אודות אדם זה, הינו דרגת התפתחותו הרִגְשִׁית והרוחנית, אדם זה עיקר כוחו מתקיים בטריטוריה שאנו, לפחות בחברה המערבית, מעט זנחנו.
גם הציונות המתחדשת העמידה דמות וטיפחה רעיון של "האדם החדש" או "היהודי החדש" כפי שכונה בחוגים שונים וכמובן הלבישה אותו ברעיונות שעמדו בבסיס תנועה זו.

הספרות הבִּדיונית רוויה בדמותו של אדם חדש זה. רמת התפתחותו הטכנית גבוהה ולעיתים אף עולה על כל דמיון. אולם בתיאורים המודרניים של דמות אדם חדש זה, רכיב אחד נותר ללא שינוי: התפתחותו הרגשית והרוחנית נותרת בְּעֵינָהּ. האדם בן ימינו, זה הנלחם בבני מינו, הנאבק על קיומו והישרדותו היום יומית, עובר כמות שהוא, על מכלול בעיותיו, לעידן אחר וממשיך את מסלול חייו המוכר והידוע. אבל האם זה אכן המסלול שהגורל או הבריאה מייעדים לנו? 

התשובה היא חד משמעית – לא!!!

אולם על מנת שאכן יתרחש שינוי במצבו של האדם, בראש ובראשונה עליו להתרחש בפועל, והמקום היחיד בו שינוי כזה יכול להתרחש הוא בתוכו של כל אחד מאיתנו והזמן היחידי העומד לרשותנו לבצע שינוי כזה (ונתון זה אינו ניתן לשינוי) הוא: עכשיו.

"וְאַל תֹּאמַר לִכְשֶׁאֶפָּנֶה אֶשְׁנֶה, שֶׁמָּא לֹא תִפָּנֶה" משנה אבות ב'

עלינו להבין שכל שינוי שיש עימו בשורה חדשה, שפותח אפשרות חדשה, מתחיל תמיד מבפנים ומשם מוצא את דרכו להתבטא בעולם החיצוני.

אצל היהודים נהוג לחוג את ראש השנה, אבל ניתן להתבונן על שם זה באופן אחר מהרגיל: שנה – מלשון שינוי וראש – מלשון הראש, איבר הגוף. משמע ששינוי, כל שינוי תחילתו בראש, ב- Mind והוא הניצב בבסיס השינוי, דהיינו כוונה והחלטה הנתמכים ברצון שמוביל למימוש.

"שינוי אינו שאלה של יכולת בדרך כלל, כמעט תמיד מדובר בשאלה של מוטיבציה." אנתוני רובינס.

עכשיו הינו הזמן בו עלינו להיות אקטיבים, לתור אחר השינוי, לבקש אותו, לחפש אותו, לבקש כל עזרה היכולה להועיל, לטבול את עצמנו במצב המנטלי של שינוי ובמתבקש מאיתנו ולהיות הביטוי המלא של מטאנויה.

אנחנו האנשים להם חיכינו!

מטאנויה, כהכרה חדשה הנולדת באדם אומרת: הכרה אחת מגיע לסופה, הכרה אחרת נולדת.

"הֶיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם" (מהטמה גנדי)

רפאל בר לב, ESIM צ'י קונג בירושלים

חזרה למעלה