"תנו לי נקודת משען ואזיז את העולם ממקומו" (ארכימדס)

©ESIM – הנני מוכן ומזומן 

קיומה של נקודת משען בעולמו הפנימי של האדם, הינו עיקרון יסוד. נקודת משען זו משמשת כנקודת ציר וכנקודת מרכז, ומהווה אינטגרציה (שִׁלּוּב, כִּלּוּל, תִּכְלוּל) של סך הכוחות הפועלים ביקום ובאדם.

האמירה המפורסמת ביותר אודות נקודה זו, מיוחסת לאיש האשכולות היווני ארכימדס:
"תנו לי נקודת משען ואזיז את העולם ממקומו."

נקודת משען – מרכז מגנטי פנימי:

בעולם הפיזיקלי אנו יכולים להבין בקלות את אופיו של עיקרון יסוד זה: נקודת המשען. קל לנו לגלותה ואנו מכירים את ההשלכות האפשריות הנובעות מפעולה המתבצעת בעזרתה.
הבנה של עיקרון יסוד זה (קיומה של נקודת משען) והעמקת ההבנה במהלך ובעזרת תרגול מייצרת מרכז מגנטי פנימי המאפשר לתובנות הקשורות לתרגול ולהתפתחותו הכללית של המתרגל לחבור אליו.

קיימת בעולמו הפנימי (במרחב הנפשי/רגשי) של כל אדם נקודת משען אשר בעזרתה וממנה ניתן לאדם ליצור, להשיג ולהיות כל אשר הוא רוצה.
מתוך ההכרה בקיומה ובממשותה של נקודת משען ניתן לאפשר למצב של הנני מוכן ומזומן לקבל ממשות ושימוש בחייו של בן אדם.

"הנני מוכן ומזומן", הינו מצב נפשי אשר הכף בו נוטה ממצב של התנגדות ומאבק לעבר מצב הולך וגדל של הסכמה ומשום כך מתאפשרת בו מוכנות, קבלה ואפשרות לנוע עם המאורעות, בהשלמה ובהרמוניה.

"הנני מוכן ומזומן" הינו הפתח אשר דרכו הכוחות העומדים לרשותנו חוברים יחד לכדי כוח אחד זמין ונכון לפעולה בכיוון ולמטרה רצויה.
מצב תמידי של "הנני מוכן ומזומן" הינו ההוויה האמיתית והעמוקה של נקודת המשען.

במצב של "הנני מוכן ומזומן" –
האדם עובר מהנפש הנאבקת לנפש היצירתית.

©ESIM – הינו מצב פנימי מתמשך של הנני מוכן ומזומן מתוך שמחה של גילוי יכולות, מרחבים חדשים של חופש, ומצב של יצירה בתוך תבניות מוכרות. במצב פנימי זה מתחיל אדם לפעול כבן בית וכיוצר במרחב של נקודת המשען הפנימית.

מרכז יסודות מציע ערוצים שונים של לימוד ותרגול ©ESIM

2

הוגי דעות שונים לאורך ההיסטוריה הציגו בדבריהם את נקודת המשען מזווית שונות, תוך שהם חושפים בפנינו את עקרונותיה ודרכי פעולתה. להלן אחדים מהם:

"Reliance upon Principle and reliance upon rule, make the difference between a master and a slave; between a leaner and one self-controlled. To rest upon Principle is the demonstration of – Individuality." (Henry Harrison Brown, Concentration)

 Everything you see has its roots in the unseen world. The forms may change, yet the essence remains the same. Every wonderful sight will vanish; every sweet word will fade, But do not be disheartened, The source they come from is eternal, growing, Branching out, giving new life and new joy. Why do you weep? The source is within you And this whole world is springing up from it. Rumi

"There is a thinking stuff from which all things are made, and which, in its original state, permeates, penetrates, and fills the interspaces of the universe. A thought, in this substance, Produces the thing that is imaged by the thought. Man can form things in his thought, and, by impressing his thought upon formless substance, can cause the thing he thinks about to be created." (Wallace D. Wattles, The Science of Getting Rich)

איריס ורפאל בר לב,  ESIM© – Educational Somatic Movement

חזרה למעלה