"Consciousness is the one and only reality"

Energy Streams Into Matter

 

אנרגיה – המקור

אנרגיה הינה המצב, הביטוי והחומריות של עצמה. אפשר לתארה כ- התרחשות/תנועה, דינמיקה, חיים/חיות, רטיטה, תסיסה, השתנות, דינמיות, מודעות, אור ואהבה.
הוגה דעות חשוב בשם Wallace D. Wattles כינה מצב זה בשם:
 "The Formless Substance"
אנו "במרכז יסודות", הענקנו למצב זה את השם, המקור (Source).
אנרגיה-המקור, מהווה את הבסיס לכל אשר ישנו והיא הינה כל אשר ישנו. המציאות, על כל מורכבותה והעושר העצום בו היא באה לידי ביטוי, הינה אנרגיה בפעולה וביטוי.

הביטוי החומרי המוכר לנו, הינו רק אופן מסוים וקטן ביותר מסך כלל מופעי האנרגיה. יחד עם זאת מופע זה הינו בעל חשיבות עצומה בכל אשר ישנו, חשיבות שנעמוד עליה בהרחבה במהלך הפגישות.

מאחר והאנרגיה, כל אנרגיה, רוטטת ובעלת חיות, כל קיום, יהיה זה חי, דומם, פעילות מחשבתית או דמיון, הוא בעל וויברציה (רטיטה). כל סוג של קיום או קיים, הינו בעל ויברציה שונה, וויברציה זו מעניקה לו את הייחוד שלו ומאפיינת אותו.
באפשרותנו לזהות את הרטיטה הייחודית המאפיינת מצב*. 
באפשרותנו לייצר רטיטה זו בתוכנו ללא תלות בגורם חיצוני.
בהמשך, כשנעמוד ביתר הרחבה על החוקים הפעילים והמנחים את היקום בו אנו שוהים, נראה כיצד ניתן להשתמש ביכולת זו שבנו, (האפשרות שלנו לייצר רטיטה באופן מכוון ורצוני ללא תלות בגורם חיצוני), באופן מעשי.
במהלך ההיכרות שלנו עם העובדה, שאנרגיה הופכת לחומר, נעמוד ביתר הרחבה על נקודה זו.
* מצב, הינו ייחודיות אנרגטית, המאופיינת ברטיטה ייחודית. לדוגמא:
המצב המכונה אהבה, הינו בעל ייחודיות אנרגטית ובעל רטיטה שונה, מהמצב המכונה, איבה. אלו שני מצבים שונים, שני קיומיים שונים, ומשום כך שני ביטויים אנרגטיים שונים בתכלית וכמו שאנחנו יודעים, בעלי השלכות שונות.
כשאנו מבינים את העיקרון והחוקיות העומדים בבסיס תופעה – מצב, מתאפשר לנו בקלות ובפשטות, לפעול עם העיקרון ולהפעילו, בדרך מעשית.
כל הלימוד, כפי שאנו מנחים אותו ב"מרכז יסודות" הינו מתוך ניסיוננו האישי ומתוך הכרתנו בכך, שלימוד זה מעשי, בר שימוש, פשוט ונגיש לכל אחד במידה שווה.

אנרגיה הינה ביטוי ומופע של המקור. המקור או בלשון אחרת, אהבה או אור, הינו החומר היחיד המאכלס את אין סוף היקומים ואת כל אשר ישנו.
הכל
נובע וחוזר אל המקור.
הכל
(כל אשר ישנו, גלוי ונסתר כאחד) הינו מופע אחד הרמוני של מצבים אנרגטיים הנובעים מהמקור האחד, הנצחי והאין סופי.
הכל נובע ונמשך מתוך ים אנרגטי חסר צורה ותוכן, ומתגשם לכדי מופע מוכר ומזוהה על ידינו, תחת חוקים יציבים וברורים.
הכל מעצם היותו מהות אנרגטית, שואף כל העת לאיזון, ונמצא כל העת בתנועה של השתנות והתרחבות.

שינוי והתרחבות, הינו המצב היחיד הקיים. כל אשר ישנו נמצא כל העת בתנועה של התרחבות וגדילה. מצב זה הכרחי וקריטי להמשך קיומו של כל אשר ישנו, והוא הבסיס לנצח.
כלומר, אין מצב של אי-תנועה. קיימות דרגות שונות של תנועה, אולם הכל חי, תוסס, רוטט ודינמי ומתפשט.
יש באפשרותנו לחוות דרגות שונות של תנועה, לדוגמא:
התנועה המאפיינת פעילות של עשייה, שונה מהתנועה ומדרגת התנועה המאפיינת מצב מדיטטיבי. באפשרותנו לנוע בין דרגות שונות של תנועה, בהתאם לנחיצות ולכוונה.

היקום כולו, כל אשר ישנו, מבוסס על משיכה והתרחבות (Attraction).
אין ביקום הזה ובכל אשר ישנו, אפשרות או מצב של דחייה (Assertion).
דבר, יהיה אשר יהיה, אינו יכול לצאת או לעזוב את היקום המתרחב או את כל אשר ישנו.
כל אשר ישנו,
ישנו עתה על כל מכלול אפשרויותיו (כולל עבר, הווה ועתיד).

נקודות אלו חשובות ביותר להבנה עבורנו והן אינן תיאורטיות!
אלו עובדות מעשיות ביותר, ואנו נלמד כיצד לרתום אותן לכוונה ולרצונות ספציפיים, מתוך כוונה ללמוד לנוע באופן מכוון, מודע ויצירתי, בתואם עם החוקים השולטים ביקום ובכל אשר ישנו.

על ידי תנועה מתואמת והרמונית, עם החוקים הקיימים ביקום, נוכל אנו כיוצרים מודעים, לחוות את החיים בדרך בה התכוונו, חיים המתנהלים בדרך של שפע, יציבות, שמחה, אהבה, התרחבות וסיפוק עמוק.

שפע, איזון, יציבות, חופש, בהירות ואהבה, הינם הבסיס האנרגטי האחד והיחיד של כל אשר ישנו, של כל אשר היה ושל כל אשר עתיד.
כל דבר מוכר וקיים, כל דבר שאנו מתנסים בו, הינו ביטוי בדרגות שונות של כוחות/מצבים אנרגטיים אלו. מצבים אנרגטיים שהתגשמו למחשבה, חומר, סיטואציה, חפץ, אדם וכו' וכו'
אנחנו, יכולים לטעום את היותו של מצב ולהרגיש סיפוק, שמחה, התעלות, או לטעום את העדרו של מצב ולהרגיש חסר ומצוקה.
לדוגמא:
אנחנו יכולים לטעום את ההרגשה של המצב המכונה שפע ולהרגיש בטחון, יציבות, שמחה. אנחנו יכולים לטעום את ההרגשה של העדר השפע ולכנותו עוני, ריקות וחסר ולהרגיש, חשש, מצוקה, העדר בטחון, תלות וכדומה.
על חשיבות ההרגשה אותה אנחנו מארחים בכל רגע נתון בקיומנו ובהכרתנו, נעמוד בהרחבה ולעומק במהלך העבודה של קבוצות הלימוד.

אחד האתגרים המשמעותיים ביותר הניצבים בפנינו הינו, להכיר ולגלות מחדש שתנועה אנרגטית זו, רטיטה אנרגטית זו, הינה תנועה הכרתית מתחילתה ועד סופה.
כשאנו מגלים שכל אשר ישנו, הינו אך ורק מצבים הכרתיים שונים, אנו מבצעים את הפסיעה המשמעותית הראשונה לתוך המצב המכונה, חופש.
חופש הינו המצב בו אנו מכירים בכך שהכל הינו התרחשות פנימית, נובע מבפנים ומקבל ביטוי במרחב החיצוני.
המרחב היחידי הקיים היכול להכיל ולאפשר דינמיקה אנרגטית זו, היכול לאפשר ולהכיל את המקור, את האהבה, הינו המרחב-ההכרתי בו אנו מתקיימים.
איש יקר בשם Neville Goddard העמיד דברים אלו בצורה מדויקת ביותר כשחזר ואמר:

"Consciousness is the one and only reality"  

תפקידנו כעת הוא לחזור ולגלות אמת זו לעצמנו, בשביל עצמנו, ולחיות לאור גילוי זה.
חקירה מעשית זו, היא בבסיס קבוצות הלימוד של "מרכז יסודות".
הכרות עם החוקים העומדים בבסיס תנועה אנרגטית זו, מאפשרים ללומד מרחב חדש של חופש, יצירתיות וסיפוק עצום מכל הקורה אותו.
נעמוד בהרחבה על האופן בו אנו הופכים אנרגיה הכרתית זו, לחומר. חומר שביכולתנו לחוות, להשתמש ולהרגיש אותו.

חזרה למעלה