- ©ESIM

Elements, Simplicity in Motion

כל תנועה במובנה הבסיסי, הן זו המתרחשת בחלקיק קטן והן זו המניעה גלקסיות במסלולן, או התנועה המתרחשת באורגניזם האנושי ועוד, ללא יוצא מהכלל, שואפת תמיד לנוע מהמורכב לפשוט. תנועה והשתנות הינם המצב הקבוע היחיד.

המכנה המשותף היסודי לכלל מצבי הקיום הינו השאיפה התמידית לקיים ולהימצא במצב של תנועה והשתנות תמידית. שאיפה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בתנועה לעבר מצב טוב יותר בין אם חומרית או פסיכולוגית, או תנועה בלתי פוסקת מהעבר לעתיד, או התנועה הנצחית שבטבע. היקום כולו נמצא בתנועה והשתנות מתמדת. אין זה באמת משנה לאן תשומת הלב שלנו מופנית, בכל מקום נפגוש תנועה, גלויה או סמויה מעין ודינמיקה בלתי פוסקת, נצחית, של השתנות.

©ESIM  מהווה את נקודת המפגש לַפשטות שבתנועה ואפשרות לַדינמיקה של ההשתנות הטבעית להתקיים (גדילה, צמיחה, התרחבות).

©ESIM – "ואף על פי כן נוע תנוע" – הינו תמצית מהות הקיום על כל רבדיו, תנועה השורה ונמצאת בכל. עיקרון זה מצוי בבסיס הטבע האנושי ומהווה את המקור למפגש הייחודי של "פילאטיס פוגש צ'י קונג בירושלים – בריאות וחיזוק בגישות משלימות".

חיבור שני הרכיבים: תנועה ופשטות, מעניק לַמפגש את העוצמה יוצאת הדופן הנגלית למתרגל.

המיקום המרכזי ורב החשיבות של תנועה הנתמכת בפשטות ורגיעה (הן פיזית והן פסיכולוגית) חשובה לשלמותו, בריאותו ואיזונו של האדם בַדינמיקה המשתנה של חייו.

©ESIM  מציע דרך ייחודית המפגישה מגוון מופעי תנועה (שיטת הפילאטיס, טכניקת הצ'י קונג, מתודות טיפולים אנרגטיים כרייקי וצ'י קונג הילינג, קשב לגוף כמדיטציה, דמיון מודרך, תנועה וצליל) לכדי למידה תוך התנסות מקיפה, מעמיקה ומעצימה.

למטרה זו של לימוד והוראה ייסדנו אנו, איריס ורפאל בר לב, את "מרכז יסודות" בירושלים – ללימוד והעצמה.

איריס ורפאל בר לב,  ESIM©  – Elements, Simplicity In Motion

חזרה למעלה