"ESIM צ'י קונג – התבונה העתיקה לעת החדשה" רפאל בר לב

ESIM צ'י-קונג – פתיחה

מאמר מאת רפאל בר לב, ESIM צ'י קונג בירושלים:

בר-לב_0029

ESIM צ'י קונג בירושלים – תרגול-טיפול, בעל דגש מיוחד לאלמנטים התרפויטיים בצ'י קונג. הפן הטיפולי כולל התייחסות מעמיקה לאיזון הן ברובד הפיזי והן ברובד המנטלי/פסיכולוגי.

לתרגול ESIM צ'י קונג השפעה מיטיבה על מגוון רחב של מצבים מבעיות פרקים, בעיות גב ושלד, חיזוק איברים פנימיים ותִפקודי הגוף: מערכת העיכול, הנשימה, כלי דם וכו'.

שיעורי ESIM צ'י קונג בירושלים מתקיימים במתכונת של שיעור פרטי ושיעורים קבוצתיים במסגרת מצומצמת של עד כ- 8 מתרגלים.

דגש מיוחד ניתן על רכישת היסודות שיאפשרו את המשך הבנייה והצמיחה אל תוך מרחבי ESIM צ'י קונג.

בשיעורים נבהיר את עקרונות הייסוד של הצ'י קונג אשר מעוגן בעקרונות הרפואה הסינית המסורתית.
הבנה של נקודות בסיסיות אלו מסייעת רבות למתרגל.

במקביל נִזָּכֵר בַּשפה שבמהלך השנים נשכחה מאיתנו – שפת החישה.
שפה זו היא היא שפתו האמיתית של הצ'י קונג ושל הצ'י בכללותו, דרכה הצ'י מתבטא ובעזרתה הצ'י פועל.
במהלך ההיכרות המחודשת שלנו עם שפה זו, שפת החישה, ותוך כדי ההתנסות בה, אנחנו מעוררים בתוכנו אלמנטים חבויים רדומים.

ESIM צ'י קונג, יופיו וסוד קסמו בכך שהוא מזכיר לנו נשכחות ומאפשר לנו לגלותם מחדש גם שנים אחרי שהקשר שהיה לנו איתם נותק.

שלושה אלמנטים מרכזיים עוזרים לנו לעורר את המגע עם הצ'י:
הקשבה לצ'י,  ראייה והתבוננות בצ'י  והרגשת וחישת הצ'י.
כאשר שלושת מרכיבים אלו, קשב, ראייה וחישה/הרגשה פועלים במשותף ובאופן הרמוני מתרחש תהליך עמוק של מגע והנפש הופכת שקטה וצלולה, הצ'י מתגלה אז כמורה הטוב ביותר שהמתרגל יכול לבקש לעצמו.

סוד השינוי הוא לרכז את כל האנרגיה שלך ביצירת החדש ולא במלחמה בישן.

רפאל בר לב, ©ESIM צ'י קונג בירושלים.

 

חזרה למעלה