"קול קרא , והלכתי . הלכתי , כי קרא הקול.. " (חנה סנש).

ESIM צ'י קונג – קולות שמעבר לזמן

מאמר מאת רפאל בר לב, ESIM צ'י קונג בירושלים:

SYC_0550

ESIM צ'י קונג מתגלה למתרגל בדרכים מגוונות.
הוא תִרגול המאופיין בגמישות פנימית להתאים עצמו למצבו המשתנה של המתרגל ולְדינמיקת התקדמותו בהבנת התִרגול.

ESIM צ'י קונג נע על פי הנחיות ועקרונות פשוטים וברורים בתוך תבניות תרגול הנרכשות בקלות וללא מאמץ.

ESIM צ'י קונג נלמד באופן מאוזן והרמוני ומתייחס למכלול הגוף כחטיבה הומוגנית אחת ותוך כך משיג תוצאה של התפתחות הדרגתית-מבוקרת.
כל תנועה קדימה מבוססת ומעוגנת על בסיס יציב שנבנה בשלב הקודם.

התבנית נרכשת, מרחב ההתנסות הינו אין סופי ומקבל צורה מתוך מגוון הצורות שהמתרגל מסוגל לקיים.
ככל שהמרגל הולך ומשתחרר מנטלית, יותר צורות לכודות יכולות לבוא ולהתבטא הן ברובד הפיזי והן כמצבים פסיכולוגים.
תרגול של ESIM צ'י קונג לאורך זמן, מהווה כוח מדרבן ומגרה למצבים אלו למצוא לעצמם נתיב לביטוי.

אפשר לדמות זאת למוזיקאי המאפשר לעצם כוונת הנגינה, הכרת תבניות הצלילים, ההרמוניה, הקומפוזיציה והצלילים ה"לכודים" בכלי הנגינה, לעורר בו כוח יצירתי רדום. הרמוניה וקומפוזיציה בהקשר של ESIM צ'י קונג הינו ההכרות עם סדרות התרגול מתוך לימוד מאורגן וסדור והיכולת למזג, להפריד ולתעל את מוזיקת הצ'י בהתאם לנחיצות או לצורך התנסות ולמידה.

מוזיקה, צלילים, מקצב, שפה וביטוי הינם הדימויים הקרובים והמדויקים ביותר הלוכדים את מהותו הפנימית העמוקה של הצ'י.

ESIM צ'י קונג מוענק למתרגל ככלי שלם הכולל בתוכו את כל הרכיבים הנחוצים לביטוי מלא והרמוני.
כחלק טבעי מתהליך התרגול, מאפשר המתרגל לשפה חדשה, השפה בה ESIM צ'י קונג מתבטא, למצוא מרחב קיום בתוכו.

השפה והמרחב שהצ'י קונג פועל בו הוא מרחב החישה ושפתו היא שפת התחושה.

במהלך הלמידה לומד המתרגל על קיומה של שפה זו. לומד לזהותה, מקבל כלים העוזרים ומעוררים תקשורת הדדית ורוכש תוך כדי התנסות: אמון, הבנה, קשב ויכולות ביטוי תואמות.
מסרים בהירים מתקבלים כתוצאה מתקשורת זו הנולדת בין המתרגל, לאינטליגנציה התבונית שהצ'י קונג מהווה חלק ממנה.
חשוב להבין שקיומה של שפה זו הוא ממשי, קונקרטי וקוהרנטי.

שפת הצ'י קונג למתרגל הינה קצרה, תמציתית ובעלת מסר ישיר וברור.
המסר מגיע בדרך כלל כהנחיה לפעולה. חדות, בהירות הולכת וגדלה, אחידות, תבונה וידיעה אינטואיטיבית.

עיקר הלמידה שלנו הינו פיתוח היכולת להקשיב, לכאורה פעולה יום יומית שגרתית אולם במהלך תרגול הצ'י קונג מתגלה לנו שטרם למדנו להקשיב ושקשב אמיתי הינו מעשה מיידי.

המתרגל נוכח לגלות שקשב ומעשה מגיעים חבוקים יחד,
הביטוי התנכי "נעשה ונשמע" מקבל תובנה חדשה.

אין סוף סיטואציות והתרחשויות פנימיות וחיצוניות כאחד מונְחים, מלווים ומוארים עבורנו על ידי מסרים ברורים, מדויקים ועכשוויים המגיעים ממרחב תבוני.
כחלק מתהליך ההכרות עם ESIM צ'י קונג, המורה מסב את תשומת לב התלמיד למסרים אלו ולקיומם הבלתי-אמצעי.
המורה עוזר להביאם למודעות, מתוך כוונה להקנות למסרים אלו התייחסות הולכת וגדלה מצד התלמיד.
המורה מסב את תשומת לב התלמיד שמסרים אלו מדויקים, ומבטאים נקודת מבט נוספת וממשית על המתרחש.

אנחנו משתמשים בשפה זו באופן לא מודע או לא הכרתי כחלק ממערך ביטויים נפוץ כגון: אני מרגיש שעליי ללכת עכשיו…. ההרגשה שלי אומרת כך וכך… הייתה לי תחושה ש…ידעתי שיקרה כך וכך…אני מרגיש לא נוח כאן… האנרגיה כאן לא טובה לי / האנרגיה כאן טובה… וכמו כן: רתיעה או משיכה כלפי אדם כל שהוא… דחף לא מוסבר לפנות לדרך מסוימת, לשנות כיוון, להרים טלפון למישהו, לבחור מזון מסוים וכו' וכו'.

חשוב לדעת ולהכיר בכך שביכולתנו להשפיע על כמות ואיכות האינפורמציה המגיע אלינו דרך ערוץ זה.
ככל שאנו הופכים פתוחים יותר, מוכנים יותר ונמצאים במצב נפשי ואנרגטי תואם, מסרים אלו ילכו ויתחזקו בנוכחותם ובבהירותם וחדות קליטתנו תגדל.

ל ESIM צ'י קונג תפקיד משמעותי ביצירת התנאים הנאותים עבור המתרגל להרחבת מרחב התפישה העומד לרשותו. 
קיימות דרכים נוספות להתקרבות למרחב זה וכל אחד ואחת מן הראוי שיבחרו בדרך התואמת אותם ביותר.
הקול הפנימי, השפה אודותיה אנו מדברים כאן, תהיה לעזר רב בתהליך הבחירה.

מערכת היחסים הנרקמת בין המתרגל ל ESIM צ'י קונג, הינה מיוחדת במינה, דו-כיוונית ומאוזנת.
מצד אחד המתרגל מגלה בקרבו מרחב תודעתי פועם וחי העומד לרשותו ומצד שני לצ'י ניתנת האפשרות למצוא לעצמו נתיב ביטוי נוסף בעולם התופעות.
אנחנו בדרך כלל נוטים לראות את ההתרחשות הנ"ל כחד כיוונית, הצ'י פועל על המתרגל. אולם לא כך הם פני הדברים.
הצ'י "תלוי" לקיומו באותה תשומת לב שהמתרגל מעניק לו, המתרגל מפיח חיים בצ'י בכך שהוא מעניק לו מתשומת ליבו, קשוב לו, מכיר בו, מודע לו, נע במחיצתו ומוצא דרכים להביאו לידי ביטוי.

יצירתיות, אינטואיציה, ביטוי רגשי, קשב, תמיכה, ביטויי אהבה, שותפות, מגע, הינם רק חלק מזערי מדרכי הביטוי שהצ'י מבקש להתממש בהן דרכינו.

רפאל בר לב, ESIM צ'י קונג בירושלים.

חזרה למעלה