"Awareness is the key to Freedom" Thomas Hanna

לחץ/י כאן למעבר לאתר i-somatic.com 
חינוך לתנועה סומטית© – תנועה ללא כאב


תרגול סומטי  –  מהי השיטה הזו?

התרגול הסומטי מתאים לך אם אם את/ה חווה כאב מתמשך ומעוניין/ת להשתחרר ממנו, ולנוע בחפשיות. באמצעות התרגול הסומטי תלמד/י מתודה לריפוי עצמי!
אם את/ה ספורטי/ת ומעונין/ת להימנע מפציעות ולשפר ביצועים לימוד סדרת תנועות אלה (והבנת את ההיגיון המדעי העומד מאחוריהן) יתמכו בפעילות שלך וירימו אותך לרמה הבאה.

את המתודה של התרגול הסומטי פיתח תומס האנה (1928-1990).

השיטה מיועדת להחזיר לנו מודעות ושליטה על השרירים שלנו, כך שנוכל להיות המרפאים של עצמנו, להשתחרר מכאבים כרוניים ולנוע מתוך איזון, שחרור וחופש.

שלושה מאפיינים עיקריים מבדילים את התרגול הסומטי ממתודות תנועה וטיפול אחרות:

♥ התפיסה שאין שום הצדקה פיזיקלית להתבגרות הַמְּלֻוָּה בשינויים ביציבה ובנוקשות שרירית.
אלה דפוסים שנלמדו ולכן יכולים להילמד מחדש (ראה מיתוס ההזדקנות).

כאב כרוני איננו בהכרח מעיד על פגיעה עכשווית ברקמה, אלא הוא זיכרון של הפגיעה שהמוח משמר באופן בלתי רצוני.  לפיכך הוא ממשיך לתת הוראה לרקמות ולשרירים שסביב להישאר במצב מכווץ-הגנתי, ושכח לתת הוראת שחרור.
מצב זה נקרא Sensory Motor Amnesia כלומר "שיכחון חישה מוטורית".  

♥ קבוצות שרירים המוחזקות בגופנו הם למעשה רפלקסים של הגנה שהתקבעו:   רפלקס האור האדום (landau reflex),   רפלקס האור הירוק (startle reflex),   ורפלקס הטראומה (trauma reflex).

♥ הדרך להעיר את המוח נעשית בטכניקה הנקראת "פנדיקולציה"  – Pandiculation – תנועה רצונית של גיוס קבוצת שרירים באופן וולונטרי על מנת להשיב שליטה על רמת הכיווץ של השריר, ולהשיב את היכולת לשחרר אותו למנוחה מוחלטת.

♥ התרגול הסומטי בא להשיב לנו בקרה מחודשת על הגוף של עצמנו, באמצעות סדרת תרגילים ותנועות רכות הנעשות מתוך מודעות וקשב, ללא מתיחות, וללא מאמץ!

בשיעור קליני (טיפולי) סומטי – הקליינט אקטיבי ונע תוך שידי המטפל מהוות פידבק למצב השרירים ומעורר מודעות והשבת שליטה עצמית.

איריס בר לב למדה את התרגול-הסומטי אצל מרתה פיטרסון מארה"ב, מייסדת Essential Somatics  ומורשית ללמד אותה, ולהביא את הבשורה לראשונה לארץ.

שיעורים בקבוצות קטנות:
רביעי   09:00
שלישי  19:30
חמישי  19:30

סדרה של 6 שיעורים סומטים קליניים אישיים (טיפוליים) – בקביעה מראש

ליצירת קשר

 

חזרה למעלה