"Awareness is the key to Freedom" Thomas Hanna

תרגול סומטי  –  מהי השיטה הזו?

את המתודה של התרגול הסומטי פיתח תומס האנה (1928-1990).

הוא מיועד להחזיר לנו מודעות ושליטה על מערכת העצבים והשרירים שלנו, כך שנוכל להיות המרפאים של עצמנו, להשתחרר מכאבים כרוניים ולנוע מתוך איזון, שחרור וחופש.

שלושה מאפיינים עיקריים מבדילים את התרגול הסומטי ממתודות תנועה וטיפול אחרות:

♥ תפיסה הגורסת שאין שום הצדקה פיזיקלית להתבגרות והזדקנות המלווים בשינויים ביציבה ובנוקשות שרירית. אלה דפוסים שנלמדו ולכן יכולים להילמד מחדש (ראה "מיתוס ההזדקנות").

♥ כאב כרוני איננו תוצאה של פגיעה עכשווית ברקמה אלה זיכרון של הפגיעה שהמוח משמר באופן בלתי רצוני.  לפיכך הוא ממשיך לתת הוראה לרקמות ולשרירים שסביב להישאר במצב מכווץ הגנתי, ושכח לתת הוראת שחרור.
מצב זה נקרא Sensory Motor Amnesia כלומר "שיכחון חישה מוטורית".  

♥ קבוצות שרירים המוחזקות בגופנו ללא שליטה הם למעשה רפלקסים של הגנה שהתקבעו:   רפלקס האור האדום (landau reflex),   רפלקס האור הירוק (startle reflex),   ורפלקס הטראומה (trauma reflex).

♥ הדרך להעיר את המוח נעשית בטכניקה הנקראת "פנדיקולציה"  (Pandiculation – תנועה רצונית של גיוס קבוצת שרירים באופן וולונטרי על מנת להשיב שליטה על רמת הכיווץ של השריר, ולהשיב את היכולת לשחרר אותו למנוחה מוחלטת).

♥ התרגול הסומטי בא להשיב לנו בקרה מחודשת על הגוף של עצמנו, באמצעות סדרת תרגילים ותנועות רכות הנעשות מתוך מודעות וקשב, ללא מתיחות, וללא כאב!

בשיעור קליני (טיפולי) סומטי – הקליינט אקטיבי ונע תוך שידי המטפל מהוות פידבק למצב השרירים ומעורר מודעות והשבת שליטה עצמית.

 

למדתי את התרגול-הסומטי באנגליה אצל מרתה פיטרסון מייסדת Essential Somatics  ואני מורשית ללמד אותה, ולהביא את הבשורה לראשונה לארץ.

אם את/ה חווה כאב מתמשך ומעוניין/ת להשתחרר ממנו, בוא/י לללמוד מתודה לריפוי עצמי!
אם את/ה ספורטי/ת ומעונין/ת להימנע מפציעות ולשפר ביצועים בוא/י ללמוד סדרת תנועות (ולהבין את ההיגיון המדעי העומד מאחוריהן) שיתמכו בפעילות וירימו אותך לרמה הבאה!

שיעורי קבוצה:
רביעי   09:00
שלישי  19:30
חמישי  19:30
וכן – שיעורים פרטיים, ושיעורים סומטים קליניים (טיפוליים)

 

ליצירת קשר

שיעורים קבוצתיים – תרגול סומטי
ימים: שלישי וחמישי ב- 19:30
רביעי 09:00

טיפולים סומטיים (שיעור סומטי קליני)

חזרה למעלה